DS18 SLC-X1150.2 1650 Watts 2 Channel Car Audio Speaker Amplifier

DS18 SLC-X1150.2 1650 Watts 2 Channel Car Audio Speaker Amplifier

Channels/ Class: 2 Channels
Max Power: 1150 Watts
RMS Power:
4 Ohms: 2 x 70w
2 Ohms: 2 x 100w
1 Ohms: N/A
4 Ohms BRIDGED: 1 x 200w
Speaker Impedance: 2 ‰ۡÌÝ_ÌỊ̂ÌÎÌâ 8 Ohms
Input Sensitivity:̴åäÌÝÌ_ 0.2V ‰ۡÌÝ_ÌỊ̂ÌÎÌâ 6V
THD: <0.1%
Crossover & Switching:
High Pass: 50Hz ‰ۡÌÝ_ÌỊ̂ÌÎÌâ 1.2KHz
Low Pass: 50Hz ‰ۡÌÝ_ÌỊ̂ÌÎÌâ 200Hz
Bass Boost: 0dB/+6dB/+12dB
Signal to Noise Ratio:̴åäÌÝÌ_ >85dB
Frequency Response: 20Hz ‰ۡÌÝ_ÌỊ̂ÌÎÌâ 20KHz
Fuse Rating: 1 x 30A
Dimentions: 230 x 232 x 53.1 mm

  $99.95Price

  (813)-415-3419

  1028 W Busch Blvd
  Tampa FL 33612

  • Facebook
  • Instagram

  ©2020 by Audio Outlet LLC